Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II


Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 732/QĐ-TY-VP ngày 24/11/2017 về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Phong, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 .

Cục Thú y xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Lê Hồng Phong tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.